Ajoneuvoteollisuuden keinonahkapinnan kestävyys meriolosuhteissa

In by Solar

Tuotenimi: Keinonahkapinta, PUR
Testimetodi: Suolasumu, UV-säteily, lämpötila, väri- ja kiiltomittaus
Asiakas: Novoplastik Oy
PDF - raportti: Lataa raportti (pdf)
Testauksen tulos:

Näytteet kestivät meriolosuhteita hyvin.

Meriolosuhde testattiin altistamalla näytteet UV säteilylle, suolalle ja lämmölle, erikseen sekä yhteisvaikutuksena. UV energiamäärän perusteella arvioituna testausaika vastaa luonnonolosuhteissa noin yhtä vuotta Australiassa. Näytteissä havaitut muutokset olivat vähäisiä, joista suurimmat muutokset ovat juuri ja juuri silmin havaittavissa.

Testauksen tarkoitus:

Testauksen tarkoituksena on selvittää, kuinka keinonahkapinnoite kestää UV-säteilyä, lämpöä ja suolavettä, joille pinnoite voi altistua todellisessa käyttöympäristössään. UV-säteilyaltistus vastaa yhtä vuotta todellisissa loppukäyttöolosuhteissa Australiassa.

Testaus sisältää kolme altistusta. UV- ja suolavesialtistuksen tarkoituksen on määrittää niiden mahdolliset vaikutukset keinonahalle ennen näytteiden altistamista yhdistelmätestille. Yhdistelmätesti sisältää UV-, suola- ja lämpöaltistuksen.

Testauksen menetelmä:

1) UV altistus
Testausolosuhteet perustuvat ISO 4892-1 ja -3 standardeihin
Jatkuva UV säteilyaltistus (UVA-340, 60 W/m2 at 300 – 400 nm)
Ympäristön lämpötila: +40°C ± 2°C
Kesto: 500 h (kolme viikkoa)

2) Suolavesi
Testausolosuhteet perustuvat MIL810G-standardin ja sen metodiin 509.5
Suolaliuos: NaCl 5%, pH 6.5 – 7.5 (neutraali)
Sykli: 24 h suolasumu, 24 h kuivaus, jota toistetaan 6 kertaa ja 288h on täynnä.

3) Meriolosuhteiden testaus, yhdistelmätesti UV + suolavesi + lämpö
Testauksen sykli:
1. 24 h UV
2. 24h suolasumu
3. 24 h lämpö, ympäristönlämpötila +60°C± 2°C
4. 96 h UV
Toistetaan kunnes UV:n kokonaisenergiamäärä 125 kWh/m2 saavutetaan.

Mittaukset
Visuaalinen tarkastelu, väri- ja kiiltomittaus

Laskelmat
Testauksen ja luonnonolosuhteiden vastaavuus on laskettu UV energioiden perusteella.

Lisätietoa www.novoplastik.com