Taloteknisten komponenttien olosuhdetestaus

In by Solar

Tuotenimi: Kuulasulkuventtiili, palloventtiili, puserrusliitin, muoviputkiyhde ja paineläpivienti
Testimetodi: Suolasumu ja UV-säteily
Asiakas: Vesi-Rauta Oy
PDF - raportti: Lataa raportti (pdf)
Testauksen tulos:

Korroosiotestauksessa havaittiin korroosion merkkejä palloventtiilien kahvoissa kaikissa näytesarjoissa. Muissa korroosiotestissä olleissa näytteissä ei havaittu korroosion aiheuttamia muutoksia. Korroosion merkit havaittiin eri ajankohtina näytesarjoissa A, B ja C.

A-sarjan palloventtiilin kahvan korroosiokesto on riittävä, B- ja C-sarjan vastaavan osan korroosiokesto on puutteellinen.

UV-kestävyyden osalta muutoksia havaittiin vain palloventtiilien kahvoissa. Muissa näytteissä ei havaittu visuaalisia tai muita muutoksia.

A-sarjan palloventtiilin kahvan uv-kesto on riittävä, B-sarjan vastaavan osan uv-kesto on heikko. Sarjan C vastaavan osan uv-kesto on erittäin hyvä.

Testauksen tarkoitus:

Testauksen tarkoituksena oli selvittää eri hankintalähteiden ja valmistajien toimittamien
putkiosien mahdollisia laadullisia eroja. Laatuerolla tarkoitetaan tässä sellaisia kuluttajan
havaitsemia eroja, joita voi syntyä vaihtelevissa asennuspaikkojen ympäristöolosuhteissa.

Testauksen menetelmä:

Testausmenetelmiksi on valittu suolaisen vesisumun aiheuttama korroosio (MIL810G) sekä uv-säteilyn aiheuttama muoviosien visuaalinen muutos (ISO4892). Molemmat olosuhteet ovat sellaisia, joita tuote voi asennuspaikassaan tavanomaisesti kohdata.

Alla kuvattua suolasumutestausta käytetään tyypillisesti poissulkevana menetelmänä siten, että 4 vrk:n testauksessa ei tulisi havaita vielä korroosion merkkejä testattavissa kappaleissa.

Alla kuvatussa uv-testausmenetelmässä uv-valon määrää, intensiteettiä, on kasvatettu noin kaksinkertaiseksi testausajan lyhentämiseksi, testiä on siis kiihdytetty.

1) Korroosio
Testausolosuhteet perustuvat MIL810G-standardin ja sen metodiin 509.5 ‘Salt fog’
Ympäristön lämpötila +35°C, suolasumu (NaCl) 5%, sumutusmäärä 1ml/h/80cm 2 , pH 6.2 – 7.5
Sykli: 24h spray / 24h kuivaus

2) Kiihdytetty UV-altistus
Testausolosuhteet perustuvat standardeihinISO4892-1 ja -3
Ympäristön lämpötila +40°C, UVA340-spektri, jatkuva säteilyaltistus