Mikä on SOSIFI®?

SOSIFI® on Solar Simulator Finland Oy:n ylläpitämä verkkopalvelu. Palvelun avulla esitetään ja jaetaan tuotteen kestävyyteen ja toimivuuteen liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat merkityksellisiä asiakkaillenne.

Verkopalvelussa oleva tieto perustuu testaustoimeksiantoihin, tutkimuksiin, saatuihin tuloksiin ja niiden hyötyihin.

Puolueettomassa SOSIFI®-verkkopalvelussa kaikilla on mahdollisuus julkaisuun. Kaikkien julkaisujen taustalla on hyödynnetty tieteellisen tutkimuksen keinoja kuten toistettavuutta, hyvää dokumentaatiota, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Miksi SOSIFI®?

Avoin

Luotettava

Läpinäkyvä

Helppo

Haluatko mukaan?

Verkkopalveluun lisättävät testaukset ja testausraportit tulee olla ammattimaisesti tehtyjä. Jotta tuloksia ja niiden oikeellisuutta voidaan arvioida on testauksesta ja sen tuloksesta oltava hyvä ja luotettava dokumentaatio. Lisäksi testaustuloksen lähettäjällä tulee olla oikeus julkaista raportti. SOSIFI®-verkkopalvelussa ei julkaista luottamuksellista tietoa.

1 kpl
TESTAUSRAPORTTEJA

49 / vuosi (alv 0%)
 • Hyvä alku

3 kpl
TESTAUSRAPORTTEJA

99 / vuosi (alv 0%)
 • Lisää luottamusta

10 kpl
TESTAUSRAPORTTEJA

199 / vuosi (alv 0%)
 • Lisää luottamusta
 • Osoita asiantuntemusta

Usein kysytyt kysymykset

Tuotteen, materiaalin tai rakenteen säätestausta ei kannata tehdä vain testauksen vuoksi, vaan sillä tulee olla tarkoitus ja selkeä päämäärä. Näiden avulla määrittyy tarkoituksenmukainen testausmenetelmä ja tarvittavat mittaukset.

Testauksen suorittamisessa kannattaa kääntyä sopivan testaustalon puoleen. Jos tarvittavaa osaamista ja laitteistoa löytyy, testaus voidaan tehdä myös omassa organisaatiossa.

Solar Simulator Oy palvelee kaikissa em. asioissa.

Ensisijaisesti kannattaa kysyä testauksen suorittajalta lupaa tuloksen julkaisuun. Mikäli se ei onnistu testaus pitää toistaa ja varmistaa etukäteen, että testausraportin tai sen osan saa julkaista.

Hyvä testausraportti sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • Näytteen yksilöinti
 • Testauksen tarkoitus 
 • Testausmetodi
 • Suoritetut toimenpiteet ja havainnot
 • Testauksen tulos
 • Testauslaitteiston kuvaus
 • Testauksen ajankohta
 • Testauksen suorittaja

Toistaiseksi blogi-osiossa ei ole vapaata julkaisumahdollisuutta.  Toistaiseksi blogit julkaistaan yhteistyössä Solar Simulator Oy:n kanssa.

Ota yhteys contact@solarsimulator.com

Toistaiseksi videot tuotetaan ja julkaistaan yhteistyössä Solar Simulator Oy:n kanssa.

Ota yhteys contact@solarsimulator.com

Voit lähettää testausraportin maksuttomaan arviointiin tai olla suoraan yhteydessä contact@solarsimulator.com

SOSIFI®-verkopalvelussa oleva tieto perustuu testaustoimeksiantoihin, tutkimuksiin, saatuihin tuloksiin ja niiden hyötyihin.

Kaikkien julkaisujen taustalla tulee olla hyödynnetty tieteellisen tutkimuksen keinoja kuten toistettavuutta, hyvää dokumentaatiota, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Selkeä dokumentaatio, mikä pitää sisällään vähintään seuraavat tiedot:

 • Näytteen yksilöinti
 • Testauksen tarkoitus 
 • Testausmetodi
 • Suoritetut toimenpiteet ja havainnot
 • Testauksen tulos
 • Testauslaitteiston kuvaus
 • Testauksen ajankohta
 • Testauksen suorittaja

Lisäksi tulee käydä ilmi miten valittu testausmenetelmä antaa tuloksen testauksen tarkoituksessa esitettyyn ksymykseen tai ongelmaan sekä onko tulos johdettu testauksen aikaisista havainnoista.