Poijulyhtyjen jäänkesto

In by Solar

Tuotenimi: Jääpoijujen valolaitteet MPV LED, VP LED ja MPV2 LED
Testimetodi: Laskenta ja puristustestaus
Asiakas: Väylävirasto, meriväyläyksikkö
PDF - raportti: Lataa raportti (pdf)
Testauksen tulos:

Vaikeisiin jääolosuhteisiin asennettavien merenkulun turvalaitteiden, kuten poijujen ja viittojen, valolaitteiden tulee kestää 65 kN voima. Valolaitteen rakenteeseen ja tiivisteisiin ei saa syntyä pysyviä, mitattavia tai havaittavia muutoksia.

Muihin jääolosuhteisiin asennettavien poijujen ja viittojen valolaitteiden tulee kestää 14 kN voima. Valolaitteen rakenteeseen ja tiivisteisiin ei saa syntyä pysyviä, mitattavia tai havaittavia muutoksia.

Valolaitteiden jäänkesto arvioidaan tässä raportissa kuvatulla puristustestillä ja tarkastuksilla. Puristuskulmat ovat vähintään 20°, 45° ja 70°. Puristus tulee kohdistaa valolaitteeseen  tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että puristus kohdistuu valolaitteen jäähän osuviin rakenteisiin.

Testauksen tarkoitus:

Työn tavoitteena on selvittää valolaitteiden jäänkesto-ominaisuuksia ja luoda testausmenetelmä valolaitteiden jäänkeston arvioimiseksi. Tässä työssä luodun testausmenetelmän perusteella uusille valolaitemalleille voidaan asettaa jäänkestoa kuvaavat kriteerit ja testausmenetelmä, jolla kriteerien täyttyminen voidaan arvioida.

Tällä hetkellä käytössä olevat ratkaisut ovat pääpiirteissään toimivia ja kestävät jään aiheuttamat rasitukset. Aika ajoin valolaitteissa kuitenkin havaitaan vikatilanteita, joiden syynä on veden pääsy akkutilaan tai valolaitteiden elektroniikkaan.

Testauksen menetelmä:

1. Laskenta valolaitteeseen kohdistuvista voimasta. (Solar Simulator Oy, Elomatic Oy)

2. Testaustapojen määrittely.  Puristustestausten ja jigien suunnittelu sekä jigien valmistus. (Solar Simulator Oy, Insinööritoimisto Petteri Oy, Pansion Peltinurkka Oy)

3. Testausten suoritus. (Solar Simulator Oy)

4. Ohjeiston laadinta. (Solar Simulator Oy)