Aurinkokeräin, tyhjiöputkikeräin, aurinkolämpökeräin

In by solarsimulator-admin

Tuotenimi: Aurinkokeräin NN10
Testimetodi: Hyötysuhdemittaus
Asiakas: Northern Nature Energy
PDF - raportti: Lataa raportti (pdf)
Testauksen tulos:

Hyötysuhteen maksimiarvo oli 82%. Aurinkokeräimen tyypillisessä sovelluksessa omakotitalossa aurinkokeräin kykenee noin 75% hyötysuhteeseen. Hyötysuhdekäyrän yhtälö on h = 81,9 – 0,0149(Tm – Tamb) – 0,000429(Tm – Tamb)2. Hyötysuhde on tässä ilmoitettu auringon säteilyteholla 930 W/m2, kirkkaana kesäpäivänä auringon säteilytehon maksimi on 1000 W/m2. Hyötysuhde on laskettu keräimen aktiivisen pinta-alan mukaan ja esitetty alla olevassa kuvaajassa ylempänä kulkeva käyränä. Alempana oleva käyrä kuvaa hyötysuhdetta koko keräimen pinta-alan suhteen laskettuna.

Testauksen tarkoitus:

Testauksessa selvitettiin aurinkokeräimen suorituskyky, hyötysuhde.

Testauksen menetelmä:

Hyötysuhde on mitattu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa neljässä eri lämpötilatasossa. Testauksessa kiertonesteenä on käytetty vettä, jonka virtausnopeus oli 1,5 litraa minuutissa. Testausmenetelmä perustuu standardeihin ASHRAE 93-77 ja EN 12975-2.