Raudoitusvälike, betonivalutarvike, rakentaminen, Holvi- ja siltavälike 1705

In by solarsimulator-admin

Tuotenimi: Holvi- ja siltavälike (tuotenumero 1705, Okaria)
Testimetodi: Lämmön vaikutus kuorman kestoon, mekaaninen testaus
Asiakas: Pintos Oy, Okaria
PDF - raportti: Lataa raportti (pdf)
Testauksen tulos:

Korotetussa lämpötilassa siltavälikkeen kestämän maksimikuorman arvo pienenee lineaarisesti lämpötilan kasvaessa. Kuorman kesto 60°C lämpötilassa on pienentynyt noin puoleen +20°C tehtyyn mittaukseen verrattuna. Testaustulokset yhdessä välikeohjeiston kanssa osoittavat, että tuentatiheys tulee kasvattaa kaksinkertaiseksi hellejaksojen aikaisilla työmailla.

Testauksen tarkoitus:

Testauksessa tutkittiin lämmön vaikutusta siltavälikkeiden mekaanisiin ominaisuuksin, erityisesti kuorman kestoon korotetuissa lämpötiloissa. Lämpö on yleinen syy polymeerimateriaalien, kuten muovien, mekaanisten ominaisuuksien
muutoksiin. Todellisessa käyttöympäristössään siltavälike voi olla ulkona auringon lämpörasitukselle alttiina.

Testauksessa käytettiin holvi- ja siltavälikettä, tuotenumero 1705 (numerointi Okaria Oy:n tuotekuvaston mukaan). Testauksen tulos on yleistettävissä myös muun kokoisiin samasta materiaalista tehtyihin Okarian holvi- ja siltavälikkeisiin.

Testauksen menetelmä:

Mekaaninen puristuskoe suoritettiin korotetussa lämpötiloissa +40°C, +50°C ja +60°C siltavälikkeen rikkoontumiseen asti. Vertailumittaus tehtiin huoneenlämpötilassa (n. 23°C). Testauksessa käytetyt lämpötilat ovat samaa suuruusluokkaa kuin auringonpaisteen aiheuttamat lämpötilat käyttökohteissa kesäaikana.

Valmistajan tuotesivuille pääset tästä.