weather testing säätestaus uv-testi uv testing

Aurinkokeräin, tasokeräin, aurinkolämpökeräin

In by solarsimulator-admin

Tuotenimi: Aurinkokeräin lamit.fi
Testimetodi: Hyötysuhdemittaus
Asiakas: lamit.fi
PDF - raportti: Lataa raportti (pdf)
Testauksen tulos:

Hyötysuhteen maksimiarvo oli 89%. Aurinkokeräimen tyypillisessä sovelluksessa omakotitalossa aurinkokeräin kykenee noin 62% hyötysuhteeseen. Hyötysuhdekäyrän yhtälö on h = 89,3 – 0,429(Tm – Tamb) – 0,0058(Tm – Tamb)2. Hyötysuhde on tässä ilmoitettu auringon säteilyteholla 870 W/m2 ja hyötysuhde on laskettu absorbaattorin (mustan keräinpinnan) pinta-alan mukaan. Kirkkaana kesäpäivänä auringon säteilytehon maksimi on 1000 W/m2.

Testauksen tarkoitus:

Testauksessa selvitettiin aurinkokeräimen suorituskyky, hyötysuhde.

Testauksen menetelmä:

Hyötysuhde on mitattu vakioiduissa laboratorio-olosuhteissa neljässä eri lämpötilatasossa. Testauksessa kiertonesteenä on käytetty vettä, jonka virtausnopeus oli 4,0 litraa minuutissa (100 kg/h/m2). Tuulen vaikutusta ei ole tässä testauksessa huomioitu. Testausmenetelmä perustuu standardeihin ASHRAE 93-77 ja EN 12975-2.